Aquesta web utilitza el català com a idioma original i fem ús de google translator per a les altres llengües. És posible que trobeu errors en els noms dels animals i en algunes paraules o frases del text. Per això demano disculpes pels errors de traducció, tasca impossible d’afrontar si no és de manera automática. Gràcies.

Maliau, a l'hora de la calor

Caminem pel bosc, prop del riu Maliau. Fa calor, les cigales estan ben actives, s'escolta una granota, un argus de fons, ocells...

Fitxa tècnica

gravadora Sound Devices 722, micròfon parabòlic Telinga Stereo

48kHz/24b